Om crowdfunding.

Crowdfunding kan både være et fysisk event og en online kampagne. Modellen afhænger af det pågældende projekt, og en vurdering af, hvad der vil virke bedst.

Sidstnevnte er en relativt ny form for fundraising i Danmark, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer. I stedet for at lade fagpersoner i f.eks. Statens Kunstfond, kommunale puljer eller banker be­stemme, om ens projekt skal blive til noget, præsenterer man sin idé på en crowdfunding platform og lader det være op til venner, familie, kollegaer og andre in­teresserede, om projektet skal blive en succes.

Man tager med andre ord sagen i egen hånd og fører en kampagne for sin idé, hvor alle interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at donere små eller større beløb efter eget valg. Ud fra princippet om at ”mange bække små, gør den store å”, forsøger man at rejse det beløb, som man skal bruge. Bonussen er, at kampagnen skaber et glimrende udgangspunkt for at komme i direkte kontakt med sine læse­re, og dermed promovere bogen allerede inden den udkommer.
 

For backere af et projekt.

Ønsker man at bidrage til et bogprojekt på vores site, kræves det at man opretter et login. Betaling foregår sikkert over en SSL forbindelse, og informationer videregives ikke til 3. part. Ved en donation fraskriver man sig fortrydelsesretten, idet projektindehaveren skal kunne regne med at pengene er tilstede for projektet når og hvis det afsluttes succesfuldt. Fundes projektet ikke mindst 100 % sendes alle donationer retur. Dog ikke transaktionsgebyret.
 

Projekter.

SPITZEN Publish opretter mod betaling fra udgiver reward based crowdfundingskampagner af bogprojekter som lægges ud på sitets egen platform, under godkendelse af udgiver. Der laves udelukkende kampagner på udgivelser hos SPITZEN Publish.  SPITZEN Publish’ rolle i denne sammenhæng er rådgiver og tilrettelægger af materialet i kampagnen, tovholder for godtgørelse til backerne af projektet, strateg for markedsføring og udbyder af platform.
 

Provision og betaling.

Kun 100 % fundede projekter bliver udbetalt. SPITZEN Publish disponerer over disse penge bliver brugt til at dække de på forhånd aftalte udgiftsposter til bogudgivelsen. SPTIZEN Publish påtager sig ansvar for at tilgodese backere af kampagnen deres incitamenter samt at afregne eventuelle underleverandører så som oversættere, redaktører og trykkeri. Eventuel overfunding tilfalder forfatter.

SPITZEN Publish tager 5 % af det samlede fundede beløb i avance.

SPITZEN Publish stiller ingen garanti for at kampagnen lykkes, og forfatter skal under alle omstændigheder betale for tilrettelæggelsen af kampagnen. Dersom kampagnen ikke lykkes i at rejse det på forhånd satte beløb, tilbagebetales bidrag til eventuelle backere.
 

Indhold og licensrettigheder.

Bortset fra det indhold du selv laver til dit projekt, som ikke må krænke en 3. part – så har SPITZEN Publish alle rettigheder til indhold på denne side. Dette gælder rettigheder over grafik, redaktionelt indhold, video, trademarks, audio, musik og alt andet indhold som er fremstillet af SPITZEN Publish.
 

Ansvar.

SPITZEN Publish kan ikke stilles til ansvar for indhold som udgiver har videregivet forlaget til brug på platformen eller som udgiver selv har udformet til sitet.