Generelt.

SPITZEN Publish samarbejder med dig i processen med at udgive og sælge din egen bog, og fungerer som forlag på dine vegne. Du kan udgive materiale som du har de nødvendige udgivelsesrettigheder til som trykt bog eller e-bog, i dit eget forlagsnavn eller under SPITZEN Publish’ navn. SPITZEN Publish tilbyder en række tjenester for at dit bogprojekt kan blive en realitet, som du som udgiver tilvælger mod betaling. Du prissætter selv din bog, bestemmer hvad der skal ske med bogen når den udkommer, og beholder rettigheder over indholdet. SPITZEN Publish opkræver 35 % af salgets overskud (efter moms, boghandleravance og eventuel fragt er fratrukket) i administrationsomkostninger. Disse dækker distribution af bøger, opgørelse over salgstal og afregning med bilag. Du bliver afregnet kvartalsvis sammen med en løbende salgsoversigt.

Rettigheder.

Rettighederne til dit værk eller bog er altid dine. Og det er kun dig, der kan give tilladelse til, at dit værk optræder i hel stand eller i uddrag i andre sammenhænge. Som udgiver hos SPITZEN Publish overdrager du ingen rettigheder til os. SPITZEN Publish har en ikke-eksklusiv ret til at distribuere og sælge dit værk som anvist af dig i forbindelse med udgivelsen.

SPITZEN Publish har desuden ret til gratis at gengive uddrag og citater eller lade fremstille eksemplarer af dit værk med henblik på markedsføring, pr og reklame for SPITZEN Publish. Endvidere forbeholder SPITZEN Publish sig retten til at bruge dit navn og udgiverportræt i markedsførings- og reklameøjemed.

SPITZEN Publish har ret til efter forudgående information til udgiveren at lave salgskampagner på www.spitzen.dk også selvom dette betyder at udsalgsprisen i en periode bliver mindre end den som udgiveren har fastsat.

Ansvar.

Som selvudgiver er det dig der alene har har ansvaret og skal sørge for, at indholdet i din udgivelse er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning på en måde, så tekst og eventuel illustration ikke er i uoverensstemmelse med ophavsretsloven. Din udgivelse må ikke krænke eller på anden vis fornærme tredje part, være af ekstremistisk eller racistisk karakter eller indeholde injurierende eller usande oplysninger om tredje part. Bliver din bog efter udgivelse dømt eller vurderet til ikke at opfylde gældende lovgivning eller på anden måde vurderet krænkende over for tredje part, forbeholder SPITZEN Publish sig ret til at fjerne titlen fra vores sortiment uden at yde kompensation.

SPITZEN Publish har intet ansvar for indholdet i værket, og kan således ikke gøres ansvarlig for rettigheds- og erstatningskrav fra tredjemand. Udgivere og værker som krænker tredjemands rettigheder eller på anden måde er krænkende, stødende eller ulovlige, og ethvert krav der rejses mod SPITZEN Publish vil blive videreført til udgiveren.

 

Bibliotekspenge.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig hos Biblioteksstyrelsen, hvis du ønsker at få del i de årlige bibliotekspenge, som Kulturministeriet uddeler. Du kan tilmelde dig via Biblioteksstyrelsens hjemmeside, www.bs.dk.

Skat.

Det salgsoverskud, som SPITZEN Publish udbetaler, er der ikke trukket skat af. Det er dit eget ansvar som forfatter at oplyse SKAT om din indtægt via selvangivelsen.

Grafisk materiale.

SPITZEN Publish har alle rettigheder i forbindelse med det grafiske materiale, vi udarbejder i forbindelse med din bog inklusive forsidedesign og layout. Hvis du selv leverer noget af det grafiske materiale, beholder du naturligvis rettighederne til det. Hvis du leverer grafisk materiale til SPITZEN Publish, som du ikke selv har rettighederne til, er det dit ansvar at sørge for, at det kommer i orden inden udgivelsen.