Hvad er ophavsret?

Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
 

Hvem har ophavsret til udgivelsen?

Som forfatter hos SPITZEN Publish beholder du selv ophavsretten til din udgivelse. Du ejer rettigheder til værket i samtlige formater og står frit til at markedsføre, sælge og distribuere værket.
 

Hvem har ansvaret for indholdet i udgivelsen?

Du er juridisk ansvarlig for at indholdet i dit værk eller dele heraf ikke krænker en andens ophavsret eller varemærke, at værket ikke krænker nogens privatliv, og at værket ikke indeholder materiale som strider mod dansk lov.
 

Kan jeg benytte SPITZEN Publish til private udgivelser?

Ja, du behøver ikke sætte din bog til salg for at benytte vores tjenester. Vi hjælper dig også med opsætning og tryk af bøger som ikke skal sælges eller markedsføres men udelukkende benyttes til privat brug.
 

Hvordan fastsættes prisen på min bog?

Du bestemmer selv hvad bogen skal koste. Ved salg opkræver vi udsalgspris minus moms (25%) og forhandlerrabat (0-50%) og et ekspeditionsgebyr (12%). En tommelfingerregel er at du kan tage 1-2 kr pr. side En bog på 100 sider kan altså sælges for 100-200 kr. E-bogens butikspris sættes lavere end print-titlens butikspris (normalt ca. 20%) Du kan også gå i din boghandel og finde priser på bøger, som din bog kan sammenlignes med. Typisk kan man tage mere for poesi og for bøger med mange billeder/illustrationer og farvebrug.
 

Hvad er Dansk bogfortegnelse?

Dansk bogfortegnelse, DBC, er den danske nationalbibliografi over bøger. I DBC registreres bøger i trykt eller elektronisk form, der udgives i Danmark. Via DBCs ugefortegnelse gives information om bogen til alle landets boghandlere. Ugefortegnelsen er også en væsentlig kilde til bibliotekernes udvælgelse og anskaffelse af danske bøger.

SPITZEN Publish sørger for registeringen af din bog hos DBC.
 

Hvordan får min bog en lektørudtalelse?

Bibliotekerne laver – endnu – kun lektørudtalelser på trykte bøger. Lektørudtalelsen skal styrke det enkelte bibliotek i at tage stilling til anskaffelse af et materiale. Bogen vurderes inden for sin genre og ud fra, hvordan den præsenterer sig.

SPITZEN Publish sørger for at indsende et eksemplar af bogen til DBC for lektørudtalelse. Ved tilfælde af en lektøranmeldelse af din bog bliver denne videresendt til dig og med din godkendelse brugt i markedsføringen.
 

Hvad er bibliotekspenge?

Der er gode penge i biblioteksafgiften, som uddeles til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Det kræves dog, at der kommer en lektørudtalelse som ligger til grund for bibliotekernes indkøb.

Bibliotekspengene for en bog er afhængig af flere parametre, læs mere på www.kulturstyrelsen.dk
 

Hvad er pligtaflevering?

Den danske pligtafleveringslov danner grundlaget for komplet indsamling og bevaring af den del af kulturarven, der omfatter offentliggjort materiale. Udgivelser hos SPITZEN Publish skal derfor pligtafleveres hos Det Kongelige Bibliotek. Undtaget er bøger til privat brug på under 50 eksemplarer. Digitale udgivelser skal også pligtafleveres.

SPITZEN Publish sørger for pligtafleveringen af din bog.
 

Hvordan afleverer man materialet til SPITZEN Publish?

Materialet skal afleveres digitalt, men det er underordnet om det er på e-mail, en usb-nøgle eller et CD-rom. Dersom bogen skal layoutes, foretrækker vi, at tekst- og billedmaterialet indsendes som separate filer. Billeder bør være i en høj opløsning (mindst 300 dpi) og i CMYK-farver.
 

Hvordan bliver min bog layoutet?

Når vi har modtaget det færdige materiale til udgivelsen, går vi i gang med opsætning af bogen efter aftale med dig. I første omgang får du udkastet som en papirkopi, hvor du kan lave eventuelle rettelser og ændringer og returnere til os. Vi justerer os ind på et tilfredsstillende resultat som i næste omgang bliver sendt til trykkeriet til et prøvetryk. Når du har godkendt prøvetrykket sættes den endelige produktion i gang.
 

Hvor lang tid går der før min bog er klar?

Det grafiske arbejdet på bogen afhænger af kompleksiteten i layoutet, antal sider og rettelser undervejs, men tager typisk 3-4 uger. Der går ca. 10 dage med prøvetrykket og yderligere 10 dage til den endelige produktion. I alt bør der beregnes 2 måneder fra manuskriptet foreligger til bogen er færdigtrykt.

E-bogskonverteringen kan klares på 2-.3 dage.
 

Hvad er ISBN-nr?

ISBN er bogens CPR-nr. Det står for International Standard Book Number og er et et internationalt system, der muliggør entydig identification af publikationer ved hjælp af tildeling af et standardbognummer til hver publikation. De må aldrig ændres eller genbruges til andre publikationer.

Alle bøger, der er sat til salg i boghandlere eller på nettet, bør have et ISBN.
 

Hvordan får min bog et ISBN-nr?

Du kan vælge om du selv vil komme med dit eget ISBN-nr til din udgivelse, eller om du ønsker at SPITZEN Publish sørger for dette. I begge tilfælde kan du vælge hvorvidt vi skal håndtere salg og distribution av bogen på dine vegne.
 

Hvad med stregkode?

Vi sørger for at generere stregkode og sætte denne bag på dit omslag for at lette salg og ekspedering.
 

Hvornår udbetales honoraret?

SPITZEN Publish udbetaler kvartalsvist honoraret for salg af bøger gennem webshoppen og boghandlerne til forfatteren i henhold til den procentdel, der er fastlagt i bogkontrakten. Udbetalingen finder sted i måneden efter kvartalets slutning.
 

Hvor stor skal oplagsstørrelsen være?

Du bestemmer selv hvor mange bøger vi skal trykke. Det kan være alt fra 10 eksemplarer til 500 eller flere. Et genoptryk er altid billigere end det første oplag, så skulle lageret være ved at slippe op for din bog kontakter vi dig med henblik på et genoptryk.
 

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine gode idéer og projekter, eksempelvis bogprojekter. Man laver en kampagne for sin idé, hvor alle interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at donere små eller større beløb efter eget valg. Crowdfunding kan oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ eller supplement til den mere formelle og traditionelle fundraising.
 

Hvordan kan jeg crowdfunde mit bogprojekt på SPITZEN Publish?

I samarbejde med SPITZEN Publish skaber vi rammerne for en optimal crowdfundingskampagne som lægges ud på vores egen platform herinde. Kampagnen udformes på grundlag af de 5 bærende elementer Projektpræsentation, Video, Incitement, Budget og Tidsfrist og løber typisk i 45 dage. Beløbet som kampagnen skal rejse fastsættes i samråd med SPITZEN Publish og afhænger af projektes omkostning, og går til at dække de udgifter som forfatter måtte have i forbindelse med realiseringen af bogudgivelsen.
 

Hvad koster det at crowdfunde hos SPITZEN Publish?

Der kræves meget arbejde i vellykkede crowdfundingskampagner, derfor er dette en tjeneste du betaler os for at tilrettelægge for dig.

Prisen er uafhængig kampagnens udfald. Den en del af pakken “Skovens konge” til kr. 38.000 + moms.  Kontakt os for et tilbud. Dersom kampagnen lykkes, tager vi et tillæg på 5 % af det beløb i avance.
 

Hvordan udbetales det crowdfundede beløb?

Pengene udbetales når målet er nået inden kampagnens givne tidsfrist. Beløbet bliver brugt til at dække de på forhånd budgetterede udgifter samt incitementer. Skulle der være rejst flere penge end budgetteret med, tilfalder disse forfatter.
 

Hvad sker der hvis kampagnen ikke lykkes?

Dersom det ikke lykkes at rejse det givne beløb inden tidsfristen, får alle dem, der har betalt ind til kampagnen, sine penge retur og kampagnen afsluttes. På den måde sikres at alle bidragsydere er garanteret at få noget ud af sin støtte.
 

Skal der betales moms og skat af beløbet?

Så fremt beløbet ikke overstiger kr. 50.000,- behøves der ikke inberettes moms. Beskatning af crowdfundingspenge er nuanceret, og afhænger af hvordan kampagnen og incitamenterne er fastlagt og hvem, der har oprettet kampagnen. For crowdfunding af bogudgivelser er det nemmest, at forfatteren/projektejer er en erhvervsmæssig virksomhed, hvor man kan trække udgifterne til produktionen fra, og derfor kun betaler skat af nettobeløbet.