SPITZEN Publish ønsker at hjælpe dig med at udgive din bog. Det du betaler os for, er professionel service for at nå der til. Når du begynder at sælge af dine bøger, er fortjenesten din.

Hvis du ønsker, at vi ivaretager distribution af dine bøger til boghandlere og læsere, får du ved salg af bogen 65% af bogens nettopris (bogens pris eks. moms og boghandleravance), hvoraf SPITZEN Publish beholder 35 % af bogens nettopris.  Dette beløb går til at dække ekspedition af de fysiske bøger (dette inkluderer håndteringsgebyrer til Dafolo og titelgebyrer fra Bogportalen), samt administration af lagerstatistik og afregning. Denne 65-35 fordeling gælder både for fysiske bøger og e-bøger.

Du prissætter selv din bog. Prisen afhænger af hvad slags bog det er tale om – skønlitteratur ligger typisk på 1 kr pr. side, mens fagbøger og billedbøger ligger på det dobbelte eller flerdobbelte.

Sætter du din bog til salg via SPITZEN Publish kan du vælge mellem flere distributionskanaler, heriblandt vores egen webshop og eller boghandlere og supermarkeder. De enkelte forhandlere af din bog tager typisk en boghandleravance på 35-40 % som du skal kalkulere med i dit bogsalg. Den beregnes af bogens nettopris og forhandles individuelt. Vi hjælper dig gerne med dette. Hvis du udelukkende vælger salg via vores webshop er der ingen forhandleravance.

Sådan beregnes din royalty:

 

A. Regneeksempel på salg af fysisk bog med 35 % boghandleravance.

Bogens salgspris (den sætter du): 250,00 kr.
– Moms (20 %): 50,00 kr
– Boghandleravance (35 % af 200,00 kr.): 70,00 kr.
Nettopris = 130,00 kr.
– Forlagsavance (35 %): 45,50 kr.
Din fortjeneste = 84,50 kr.

Leverance til boghandlere er inklusiv i prisen, ellers kommer fragtudgiften (Post Danmarks takster er gældende) til øvrige kunder.

Dit tilgodehavende på salget afregnes kvartalsvis og modregnes forlagsavancen og lagerleje af den fysiske bog på 25,00 kr pr. måned.

For at få del i biblioteksafgiften skal du selv tilmelde dig, læs mere på www.kulturstyrelsen.dk

 

B. Regneeksempel på salg af e-bog.

E-bogens salgspris (typisk 50 % af papirudgaven): 125,00 kr.
– Moms (20 %): 25,00 kr.
– Boghandleravance (35 % af 100,-): 35,00 kr.
Nettopris = 65,00 kr.
– Forlagsavance (35 %): 22,75 kr.
Din fortjeneste = 42,25 kr.

Afregning for streaming af e-bøger og lydbøger sker efter særlige satser som fremgår af aftalen med Publizon og deres tredjepartsaftaler. Afregning for udlån af e-reolen sker efter særlige afregningsprincipper, hvor prisen pr. lån afhænger af e-bogens udgivelsesdato.