Viser alle 2 resultater

22 Kommentarer

 1. kristinsorum
  december 3, 2014

  LEKTØRANMELDELSE fra Dansk BiblioteksCenter
  (Anmeldt af lektør Carsten Güllich-Nørby uge 46 2014)

  “KORT OM BOGEN
  Inspiration for alle som arbejder med ledelse. Et bud på, hvordan man arbejder med zenbuddhisme og det spirituelle i ledelse.

  BESKRIVELSE
  Forfatteren, der også er psykoterapeut og coach beskriver sine ideer om at bruge zenbuddhismen og det spirituelle som leder. Han ser en bevægelse imod og et behov for det han kalder “spirituel management”. Bogen er delt i 5 dele. Første del hedder “Livet skal på plads”, anden del hedder “Ingen vej tilbage”, tredje del “Lederskab”, fjerde del “Ansvar og femte del “Praksis”.

  VURDERING
  Et tilgængeligt samlet bud på, hvordan man kan arbejde med zenbuddhismen og det spirituelle i sin ledelsesstil. Brugen af udsagn om fx “er du et får eller en løve”, “Den ærværdige Ottefoldige vej”, “De Fire Ædle sandheder” vil måske afskrække en del læsere, der er mere vante til traditionel ledelseslitteratur. Men er man på den anden side åben for det spirituelle er der rigtig meget godt at hente i bogen. Jeg synes fx udsagn som “Gør alt til handling i nuet”, “Sørg for at have formål og mening” og “Stå ved dine værdier og din værdi” er vigtige at have med som leder.

  ANDRE BØGER OM SAMME EMNE/GENRE
  Kan sammenlignes med Zen og kunsten at lede – sig selv og andre af Rients Ritskes, der også har bud både til ledelsesstil og den personlige udvikling i forhold til zen.

  TIL BIBLIOTEKAREN
  Den ovennævnte bog af Ritskes er en grundbog på området. Denne nye bog ser jeg mere som et godt supplement end et absolut must.”

 2. kristinsorum
  januar 29, 2015

  BOGANMELDELSE af Karina Bjerregaard, anmeldt i gruppen NewPub:

  Crowdfunding Notebook er lige præcis, hvad titlen siger: En laber notesbog disponeret og designet til at få overblik over ens crowdfunding-projekt. Dvs. der er masser af (endnu tomme) sider med plads til at notere hele ens projekt, inddelt i flg.:

  “forberedelse” (hvem, hvad, tidslinje, selve projektet, baggrund, video m. storyboard),
  “markedsføring” (sociale medier, blog, presse, kontakter),
  “afslutning” (resultat, forsendelser) og
  “evaluering” (evaluering og vidensdeling).

  Målgruppen er kreative mennesker, der crowdfunder deres projekter og har hang til lækre bøger.

  Crowdfunding Notebook er som sagt en designerlækkerbisken, fint disponeret, lækre materialer, overskueligt sat op med god plads til “egne tanker”, “mine råd til andre”, “kontakter” og meget andet. Men der er ingen introtekst eller forklaring (eller kolofon!), så jeg vil umiddelbart vurdere, at bogens grundige tilgang vil være mest relevant for den drevne crowdfunder.

  For alle os novicer ville det være rigtig rart med en hjælpende hånd fra Michael Eis’ egne erfaringer. Det føles lidt som om, jeg kun sidder med den “praktiske” halvdel af Eis’ crowdfunding-bog, men at teorien mangler. Fx. ville det være rart med konkrete input til, hvordan et godt budget skrues sammen. Det ville gøre bogen tilgængelig for en meget større målgruppe.

 3. kristinsorum
  juni 3, 2015

  ANMELDELSER

  “…Den er super god og velskrevet. Masser af stof til eftertanke, der rammer virkelig der, hvor det gør ondt for mange…”

  Vibeke Skytte, direktør Lederne

 4. kristinsorum
  juni 3, 2015

  “… Jeg har haft utrolig stor glæde af at læse bogen. Første gang fra start til slut og sidenhen plukvis. Jeg kan genkende mig selv rigtig mange steder, så det er rart at få svar på nogle at de ting, som også jeg tumler med. Bogen er letlæselig og alligevel informativ og lærerig.”

  Bente Wilson, tale og kommunikationslærer

 5. kristinsorum
  juni 3, 2015

  “Der er nogle rigtig gode billeder på hvordan vi ofte tænker og reagerer, og det gør bogen meget nærværende… inspirerende, uanset om jeg:
  – søger inspiration til at forbygge stress som privat person
  – søger input til at håndtere stress eller forbygge som erhvervsleder
  – skal finde en coach på området…”

  Anette Bargmann, HR Director Nordic TNT Express

 6. kristinsorum
  juni 3, 2015

  “En praktisk brugsbog, der kommer godt rundt om emnet stress. Det er tydeligt, at Eva S. har stor erfaring i håndteringen af stress og ikke mindst veje til et mindre stressfyldt liv. Tilgangen er pragmatisk og bogen repræsenterer en bred vifte af konkretet handlemuligheder og aspekter, som alle er med til at sørge for at man igen kommer i balance.”

  Poul Møller, job og karrierekonsulent

 7. kristinsorum
  juni 4, 2015

  REVIEWS

  “An important and much needed part of the story of Sierra Leone, of the war, of the R.U.F., of what it means to live in a country that promises you no future, that hasn’t been told until now.”

  Ishmael Beah, Author of A Long Way Gone

 8. kristinsorum
  juni 4, 2015

  “Anyone interested in knowing how so-called civil war affects those most directly involved, not just the leaders, both during conflict and in its aftermath will benefit greatly from reading this book.”

  John Hirsch, Senior Adviser at the International Peace Institute, United States Ambassador to Sierra Leone 1995-1998

 9. kristinsorum
  juni 4, 2015

  Moving and engaging story, thought provoking insights

  “I loved this book. It gives no easy answers, but still manages to convey powerful insights and reflections about the cost of civil war – and about the human capacity for unspeakable atrocities, suffering, and ultimately – forgiveness. We follow the gruesome arc of the war through the heartwrenching and captivating story of Samba, whose nom de guerre, Junior Rambo, is given by a war lord impressed by his bravery. Normality and reason is replaced by violence and conflict – though fascinatingly somehow not devoid of friendship or love. Lund intersperses Samba’s personal narrative with historical facts and perspectives from leading figures in the conflict, achademic studies and the legal and political aftermath of the conflict. The result is a deeply moving and multifaceted personal story told by a former rebel, combined with analysis and reflections on a more general level. We emerge a little wiser, a little more wary of the tendency to oversimplify conflicts, and with a great appreciation and respect for the need for reconciliation processes in their wake.”

  Trine Christensen

 10. kristinsorum
  juni 4, 2015

  A unique, engaging and touching account

  “Junior Rambo took me on a both stirring and disturbing journey through Sierra Leone’s jungle, villages, rebel camps and into the heart and soul of Samba; an ordinary guy turned guerrilla fighter. As it did so, it entertained me, scared and surprised me, but most of all it moved me. Getting a personal and different introduction to Sierra Leone’s recent turbulent history was merely a side benefit – what was really most rewarding was getting to know Samba and his fight to live, love and remain humane under very inhumane conditions.”

  Minna Højland

 11. kristinsorum
  juni 4, 2015

  Excellent, well-written and thought-provoking account of the Sierra Leone civil war

  Lund offers an engaging, important, often shocking, sometimes even funny account of the Sierra Leone civil war and its aftermath.

  Martin Baake-Hansen

 12. kristinsorum
  september 14, 2015

  Anmeldelse i fagbladet for underviserer Folkeskolen.dk
  (Anmeldt af Birgitte Maria Smidt den 26. august 2015)

  I “Ondskabens film” er stor kompleksitet beskrevet og forklaret legende let, og eleverne gives den sammenhængsforståelse, som alle undervisningsmaterialer burde rumme.

  Film er et magtfuldt medie. Under Det Tredje Rige produceredes 1.097 spillefilm, hvoraf de 96 film var direkte statsbestillinger til styrkelse af førerkulten og herrefolkemyten. I Hitlers og Goebbels hænder blev tysk filmproduktion det vigtigste våben mod den nationale fjende nummer et: Semitten. Den politiske vilje til totalitært at ensrette et lands ganske kulturliv er omdrejningspunktet for Morten Brasks nye bog, “Ondskabens film”, der er et formfuldent studie i nazipropagandaens veje og væsen.

  Brask gennemgår indledningsvist antisemitismens historik ganske kort med fokus på de sidste årtier af 1800-tallet, hvor Bismarcks industrielle revolution rammer landet og dualiserer befolkningen i de moderne, der kan følge med opsvinget – herunder jøderne, der traditionelt som i det øvrige Europa har knyttet sig til handel og by og dermed det, man kan kalde moderniteten – og de mere konservative grupper, der falder af hesten i springet mod industriel urbanisering. Her opstår en nyttig diskurs om raceforskelle – at jøder ikke blot kulturelt, men også genetisk – helt nede i kromosomet så at sige – kan kategoriseres som “de andre”, og at distancen er uomtvistelig, biologisk, som den er.

  Brask klargør her, hvordan raceteorierne og kulturbærermyten, og dermed et fuldgyldigt, antisemitisk Jude Frage, som vi oftest forbinder først realiseret med “Mein Kampf”, allerede er i fuldt retorisk vigør fem årtier forinden. Disse tidlige raceteorier bliver nationalsocialismens ideologiske triumf; Hitler betragter ligefrem det sene 1800-tals jødehad som profetisk tale. Vi kender alle konsekvenserne: Nürnberg-lovene og et holocaust, der nåede 60-70 procent af sine erklærede Wannsee-mål.

  Brask pointerer her modsætningen mellem den antisemitiske diskurs og den faktuelle situation med assimilation, fred og fremtidsforventning i det tysk-jødiske rum. Vendepunktet blev de tabte stormagtsdrømme i 1919, hvor det traditionelt tyske – det, der netop for de konservative tyskere var ofret og tabt – blev pangermanismens filosofiske omdrejningspunkt. I dette historiske rids fungerer bogen som en traditionel undervisningsbog.

  Herefter går “Ondskabens film” helt særegent i kødet på nationalsocialismens raceteoretiske projekt og propaganda og er som sådan guf for den virksomme lærer og elev, der er sultne efter mere viden om den nazistiske propagandamaskine. Brask gennemgår meningsfuldt det ideologiske miks af konservatisme og socialisme og analyserer dæmoniseringen af det semitiske og berører de nazistiske myter og præmisser om en særlig jødisk promiskuitet og seksuel virtuositet, en præmis, der kombineret med tesen om urenhed og kaotisk modernisme danner det fuldkomne match med den allestedsnærværende nationalistiske syndebukkemyte om herrefolket og konspirationsteorien om den evige jøde og den semitiske camouflage. Brask beskriver tilføjelsen af også kapitalister, liberalister og intellektuelle på eksklusionslisten og endelig alle ikke-nationalister, det vil sige folk til venstre fra den yderste højrefløj. Propagandaen i Grossdeutschland får her to ben: Iscenesættelse af det nationale behov for Lebensraum og den ligeså nationale paranoia for et jødisk verdensherredømme ledet af kapitalister, kommunister, avantgardister og modernister – alle af påstået jødisk race. Jøden blev universalforklaringen for verdens miserable tilstand – og her var antisemitismen – sat i værk gennem propaganda – det mest effektive våben.

  Brasks viden er omfattende. Han går helt tæt på statens systematiske diskriminering af jøderne og den nationalsocialistiske propaganda og de to – forskelligartede – værdisæt og socialgrupper, den henvendte sig til og talte for: De nationalkonservative og arbejderklassen. Bogen taler for propagandaens kapacitet til at bevæge masserne i en grad, at den formår at erstatte en reel politik. Overforenklet had og kærlighed bliver så at sige realpolitikken, hvorefter radikaliseringen bliver et vilkår, og pogromerne bliver hverdagen.

  Brask forlader kapitelvis propagandaoptikken for at koncentrere sig om jødepolitikkens rabiate udvikling, herunder eksempelvis spændende afsnit om de partiorganisatoriske udfordringer, udskibningsplanerne og ghettoproblemerne i Polen, og unge læsere med fokus på det filmiske vil muligvis savne en plan for selve propagandafilmenes rolle i bogen. Det kræver samtidig en vis læsekompetence at overskue værket, også idet det ikke har nogen didaktiske rammer for elevaktiviteter, -opgaver eller -arbejdsspørgsmål, og derfor skal bogen anskues som rent læsemateriale.

  Propagandaen i de to stærkeste antijødiske film, “Jud Süss” og “Der ewige Jude” (1940), analyserer Brask detaljeret – og til noget nær fuldkommenhed – i dens stereotypiserende formål, temaer og teknikker. Det er spændende læsning. Reelt kan dette lange filmanalyseafsnit, der er ganske traditionelt opbygget, i øvrigt læses selvstændigt, hvis der ønskes et mindre og tidsmæssigt mere overskueligt arbejdsforløb i klassen.

  Egner bogen sig til grundskolebrug? Så afgjort ja! Elever i udskolingen vil i kulturfag som historie og samfundsfag og ved fordybelsesopgaver som projektopgaven i 9. klasse have gavn af dette deskriptive, til skolebrug ganske vist lidt vel lange, men velskrevne, reflektoriske og debatskabende værk om iscenesættelsen af en totalitær ideologi. I “Ondskabens film” er stor kompleksitet beskrevet og forklaret legende let, og eleverne gives den sammenhængsforståelse, som alle undervisningsmaterialer burde rumme. Dette er et personligt værk med flow og puls, der egner sig for elever, der ønsker at arbejde ambitiøst og selvstændigt med et fænomen, som vi ikke kan lægge i graven sammen med dets mange ofre.

 13. kristinsorum
  oktober 1, 2015

  LEKTØRANMELDELSE fra Dansk BiblioteksCenter
  (Anmeldt af lektør Carsten Güllich-Nørby uge 40 2015)

  Kort om bogen
  Forfatteren fortæller for historisk og filmhistorisk interesserede om den nazistiske propaganda, hvor filmmediet blev udnyttet på uhyggeligt vis. Velegnet til opgaver fra og med gymnasieniveau.

  Beskrivelse
  Filmhistorisk analyse af nazisternes brug af propagandafilm. Udgangspunktet er to film: “Jud Süss” og “Der ewige Jude”. Morten Brask skriver: “Begge film er analyseret ud fra både historisk og filmæstetisk perspektiv, og bogen rummer en præsentation af de historiske og kulturelle omstændigheder de blev til under.” Bogens overskrifter er: “At vinde folkets hjerte”, “Der Jude muss weg!”, “Den store propagandaaktion”, “Nazisternes slingrende kurs mod Auschwitz”, “Jud Süss – jødehadernes triumf”, “Der ewige Jude – ondskabens billeder”, “Hvordan virkede filmene?”. Bogen henviser til yderligere litteratur, og en dokumentarfilm som forfatteren har lavet for DR: Jøden & arien i den nazistiske filmpropaganda. Morten Brask (f. 1970) er forfatter, og har skrevet både faglitteratur og romaner. Senest romanen “En pige og en dreng”.

  Vurdering
  Spændende e-bog med en grundig analyse af den nazistiske propagandamaskinens skræmmende misbrug af filmmediet.

  Andre bøger om samme emne/genre
  E-bogen er en revideret og illustreret version af forfatterens bog fra 2008 “Film macht frei”. Om nazisternes brug af propagandafilm fx også Leni Riefenstahl af Steven Bach.

  Til bibliotekaren
  E-bog med lånere på de fleste biblioteker, men ikke et must, hvis “Film macht frei” findes på hylden.

 14. kristinsorum
  oktober 30, 2015

  LEKTØRANMELDELSE fra Dansk BiblioteksCenter
  (Anmeldt af lektør Carsten Güllich-Nørby uge 44 2015)

  Kort om
  Tankevækkende, nuanceret og skarp analyse af folkebibliotekernes aktuelle situation, der munder ud i en række forslag til, hvordan fremtidens bibliotek kan se ud. Især for bibliotekarer, kulturmedarbejdere, politikere og andre med interesse for biblioteker.

  Beskrivelse
  “Folkebibliotekerne har en fremtid” er indledningens overskrift. Elsebeth Tank tager udgangspunkt i tre hovedspørgsmål: “Hvilke nationale, strategiske valg har præget biblioteksudviklingen de senere år?”, “Hvad har disse valg betydet for biblioteker, borgere og brugere?” og “Hvilke nye, nationale strategiske prioriteringer står og kalder på at blive realiseret de kommende år?”. Overskrifterne er fx “På nedtur og hestekur”, “Folkebibliotekerne i videnssamfundet med klar strategisk retning”, og “Kulturhusbiblioteker som demokratiske kulturinstitutioner”. Til sidst opstilles handlingsforslag og en række temaer for en national biblioteksstrategi. Elsebeth Tank rådgiver om biblioteksudvikling i firmaet etank.nu og er bl.a. tidligere stadsbibliotekar i Malmø og tidligere formand for Bibliotekarforbundet. Bogen er den første af 3 planlagte e-bøger (singler) om folkebibliotekernes udvikling.

  Vurdering
  Flot, grundig og inspirerende analyse for alle, hvis hjerte banker for folkebibliotekets fremtid.

  Andre om samme emne/genre
  En anden bog er fx 45682048 Fremtidens Biblioteker.

  Til bibliotekaren
  Et must især til intern læsning på alle biblioteker.

 15. kristinsorum
  november 12, 2015

  Den bog er spot on!

  Hvor er det herligt, at der endelig bliver sat fokus på dovenskabens mærkværdige kunst. I en tid, hvor vi bliver sygemeldt med stress på stribe, er det helt centralt, at vi nu må til at mestre den ældgamle og næsten uddøde kunst: dovenskab. Jeg har i alle de år, jeg har praktiseret som psykolog, forfatter og ekspert i stress, aldrig mødt nogen blandt mine klienter, der mestrede den svære kunst at dovne, kunsten at give slip og flyde, kunsten at slappe af. Thomas Grønnemark har skrevet en herlig bog med syv spot on dovenprincipper, hvoraf jeg især vil anbefale det første princip: Slap af, når du kan. Dette princip er nemlig helt centralt i behandlingen af stress.”

  Majken Matzau, erhvervspsykolog og direktør

 16. kristinsorum
  november 12, 2015

  ”Thomas’ teori om brugen af ”doven energi” bringer håb til os alle. Alle os, der elsker træstammer og studenterbrød. Alle os, der ’gerne vil bestille noget’, men som insisterer på, at det skal være hyggeligt eller sjovt, imens vi gør det.

  Os, der går efter nydelsen frem for pisken. ”

  Dorte Lytje
  Business mentor, blogger og børnebogsforfatter

 17. kristinsorum
  november 17, 2015

  REVIEWS

  “An important and much needed part of the story of Sierra Leone, of the war, of the R.U.F., of what it means to live in a country that promises you no future, that hasn’t been told until now.”

  Ishmael Beah, Author of A Long Way Gone

 18. kristinsorum
  november 17, 2015

  “Anyone interested in knowing how so-called civil war affects those most directly involved, not just the leaders, both during conflict and in its aftermath will benefit greatly from reading this book.”

  John Hirsch, Senior Adviser at the International Peace Institute, United States Ambassador to Sierra Leone 1995-1998

 19. kristinsorum
  november 17, 2015

  Moving and engaging story, thought provoking insights

  “I loved this book. It gives no easy answers, but still manages to convey powerful insights and reflections about the cost of civil war – and about the human capacity for unspeakable atrocities, suffering, and ultimately – forgiveness. We follow the gruesome arc of the war through the heartwrenching and captivating story of Samba, whose nom de guerre, Junior Rambo, is given by a war lord impressed by his bravery. Normality and reason is replaced by violence and conflict – though fascinatingly somehow not devoid of friendship or love. Lund intersperses Samba’s personal narrative with historical facts and perspectives from leading figures in the conflict, achademic studies and the legal and political aftermath of the conflict. The result is a deeply moving and multifaceted personal story told by a former rebel, combined with analysis and reflections on a more general level. We emerge a little wiser, a little more wary of the tendency to oversimplify conflicts, and with a great appreciation and respect for the need for reconciliation processes in their wake.”

  Trine Christensen

 20. kristinsorum
  november 17, 2015

  A unique, engaging and touching account

  “Junior Rambo took me on a both stirring and disturbing journey through Sierra Leone’s jungle, villages, rebel camps and into the heart and soul of Samba; an ordinary guy turned guerrilla fighter. As it did so, it entertained me, scared and surprised me, but most of all it moved me. Getting a personal and different introduction to Sierra Leone’s recent turbulent history was merely a side benefit – what was really most rewarding was getting to know Samba and his fight to live, love and remain humane under very inhumane conditions.”

  Minna Højland

 21. kristinsorum
  november 17, 2015

  Excellent, well-written and thought-provoking account of the Sierra Leone civil war

  Lund offers an engaging, important, often shocking, sometimes even funny account of the Sierra Leone civil war and its aftermath.

  Martin Baake-Hansen

 22. kristinsorum
  januar 26, 2016

  LEKTØRANMELDELSE fra Dansk BiblioteksCenter
  (Anmeldt af lektør Grethe Lorentzen) uge 03 2016)

  Kort om bogen
  7 principper om at slappe af og nyde livet, og alligevel nå sine mål. Til dem, der stresser rundt i hamsterhjulet.

  Beskrivelse
  Grønnemark er verdensmester i indkast, europamester i stafetløb og professionel bobslædekører. Han udgiver hermed sin første bøg, i hvilken han gør op med tidens high performance-tendens og forestillingen om, at vi kun kan nå vores mål hvis vi konstant præsterer noget. De 7 principper lyder: hold flere fester, hjælp når du orker det, snyd dig udenom, lad andre gøre arbejdet. TG underbygger sin argumentation med henvisning til forskning, fortæller om sit eget liv som sportsmand, og giver læseren opgaver i form af udfyldning af lister.

  Vurdering
  Hovedbudskabet er at vi ikke skal glemme at nyde livet, tage en slapper når vi kan, dyrke vores relationer, og spise kage til. Tonen er causerende og humoristisk, og læseren opfordres til at gøre sit “hjemmearbejde” med omfattende listeskrivning, hvilket egentligt modsiger Grønnemarks budskab. Bogen læses med størst udbytte som en veloplagt peptalk om at huske det, som skaber balance i livet.

  Andre bøger om samme emne/genre
  Balance for livet handler om at erkende livsværdier, opstille mål og at prioritere dem.

  Til bibliotekaren
  En “overskudsbog” for dem, som har udlæst selvhjælpsbøger. Anskaf hvor der er læsere til humoristiske peptalk-bøger