Redigering.

Redigering og korrektur er nødvendige skridt i udgivelsesprocessen, selv for den mest successfulde forfatter. Vi tilbyder redaktionel hjælp af høj kvalitet til priser du kan betale.

Redigering af manuskriptet er med til at højne kvaliteten og gøre bogen mere salgbar, uanset genre. Redaktøren kommer ind på alle de spørgsmål, som kan være svære at stille sin egen bog. Her er nogle af de mange spørgsmål, der ligger bag redaktørens arbejde med dit manuskript:

 • Holder du det, du lover læseren?
 • Er der en tydelig rød tråd i indholdet?
 • Er der en sammenhæng mellem dit emne og din skrivestil?
 • Er du konsekvent i din sprogbrug?
 • Er du konsekvent med dine virkemidler?
 • Er der et godt læseflow?
 • Er der kapitler, som med fordel kan stryges/smeltes sammen/indskrænkes/udbygges?

Vi kommer gerne med et oplæg på redigering af dit manuskript, efter en gennemgang af dit materiale. Du bedes fremlægge en skriveprøve (10 sider fra bogen) og en synopsis. Kontakt SPITZEN Publish for yderligere information og pris.

 

Korrekturlæsning.

Skriftsproget har mange nuancer og uanede muligheder. Selv det mindste lille komma kan ændre betydningen i en hel sætning. Når du skal levere et budskab på skrift, opnås dette bedst ved en fejlfri tekst, som er tilpasset målgruppen. Alt for mange fejl og upræcise formuleringer kan virke så forstyrrende, at læseren enten ikke får det fulde udbytte af teksten, tolker indholdet forkert eller helt stopper med at læse.

Du kan vælge mellem to typer korrektur af din tekst:

 • Korrektur 1: Tegnsætning og stavning. Du får leveret en teknisk fejlfri tekst. Vi retter stave- og slåfejl, grammatiske fejl og tegnsætningsfejl.
  Pris: 33,- pr. normalside +  moms
 • Korrektur 2: Tegnsætning, stavning og sprog.Hvis du vil have din tekst 100% optimeret på alle områder. Der rettes stave- og slåfejl, grammatiske fejl og tegnsætningsfejl. Hele teksten får en generel opstramning, og der udryddes tvetydige formuleringer og sproglige misforståelser.
  Pris: 61,- pr. normalside +  moms