Blog

De forskellige forlagsvarianter

Traditionelt forlag eller selvudgivelse: Hvilken forfattertype er du?

Når du står over for beslutningen om at udgive din bog, åbner der sig flere veje foran dig. Et af de første valg, du skal træffe, er, om du vil gå den traditionelle rute og finde et etableret forlag til at udgive din bog, eller om du vil tage skæbnen i egen hånd og selvudgive den. I hovedtræk deler vi bogudgivelse op i tre kategorier: Udgivelse på et traditionelt forlag, assisteret udgivelse og selvudgivelse.

Udgivelse på et traditionelt forlag

Udgivelse på et klassisk forlag kan virke som den mest oplagte løsning for mange forfattere. Det indebærer ofte ingen startkapital, og forlaget tager den økonomiske og kreative risiko. Desuden får du adgang til professionelle redaktører, grafikere og et markedsføringsapparat. Men der er også ulemper. Ved at indgå en kontrakt med et forlag overdrager du dele af dine ophavsrettigheder, mister kreativ kontrol og modtager ofte lave royalties. Processen kan også være lang og tidskrævende, og du kan forvente at bidrage til markedsføringen.

Fordele ved udgivelse på et traditionelt forlag:

 • Ingen startkapital krævet
 • Professionel støtte og markedsføring
 • Potentiel forhøjet troværdighed og prestige
 • Adgang til boghandlerdistribution

Ulemper ved udgivelse på et traditionelt forlag:

 • Delvis tab af kreativ kontrol
 • Lavere royalties
 • Langsom proces
 • Behov for bidrag til markedsføring

Selvudgivelse af din egen bog

Selvudgivelse giver dig derimod fuld kontrol over din bog. Du beholder alle rettigheder og modtager den fulde fortjeneste fra salget. Det er en attraktiv mulighed for mange forfattere, da det tillader hurtigere udgivelse og direkte kontakt med dit publikum. Men selvudgivelse kræver også langt mere arbejde. Du skal være din egen projektleder, finde kapital til produktionen og løbe den økonomiske risiko selv. Det kan også være udfordrende at sikre, at din bog når samme kvalitets- og eksponeringsniveau som traditionelle forlag.

Fordele ved selvudgivelse:

 • Fuld kontrol over bogens udgivelse og fortjeneste
 • Hurtigere udgivelse
 • Direkte kontakt med publikum
 • Potentiel forhøjet indtjening pr. bog

Ulemper ved selvudgivelse:

 • Kræver mere arbejde og investering
 • Ingen professionel støtte medmindre du hyrer det selv
 • Risiko for lavere troværdighed og eksponering
 • Du løber selv en økonomisk risiko

Assisteret udgivelse hos et medudgiverforlag

Et tredje alternativ er assisteret udgivelse, hvor du får professionel hjælp til udgivelsesprocessen, men stadig beholder alle rettighederne. Dette kræver en vis investering og projektledelse fra din side, men du får den faglige ekspertise og støtte fra et forlag. Modellerne varierer fra forlag til forlag, men essensen består i at du tilkøber de ydelser som du har brug for hjælp til, og at forlaget stiller professionelle samarbejdspartnere til rådighed for dig. Reelt set så får du den samme faglige ekspertise som du ville få hvis du var udkommet på et traditionelt forlag.

Valget af udgivelsesmetode bør afhænge af dine personlige succeskriterier og bogens tema. Uanset hvad du vælger, er friheden til at træffe dine egne valg en unik fordel ved den moderne forlagsverden.

Fordele ved assisteret udgivelse:

 • Professionel støtte og ekspertise
 • Beholder alle rettigheder
 • Fleksible servicepakker
 • Fuld kreativ kontrol

Ulemper ved assisteret udgivelse:

 • Du skal finde en startkapital
 • Du skal påtage dig flere opgaver
 • Du er afhængig af underleverandører
 • Du løber selv en økonomisk risiko

Udgiv med økonomiske partnerskaber

Økonomiske partnerskaber: Sammen mod et fælles mål

Sandsynligvis er der organisationer eller virksomheder derude som interesserer sig for det du skriver om. De kan have en direkte interesse i at bogen kommer på gaden, fordi I på et eller andet plan har et fælles omdrejningspunkt. Her finder du allierede, som kan hjælpe dig på vej mod realiseringen af dit bogprojekt.

Fagbøger og skønlitteratur som samlende kraft

Hvis du skriver på en fagbog, så start med at få overblikket over hvilke andre grupper, som beskæftiger sig med det samme emne. Det du skriver om, kan være relevant for deres forretningsområde eller målgruppe. Bøger, der giver indsigt i, tilfører ny viden eller rådgiver om bestemte områder, vil være interessante for disse mennesker at få fingrene i. Hvis du skriver på en skønlitterær bog, så vil en virksomhed eller en forening typisk have en forbindelse til de temaer, budskaber eller aspekter af kulturen, som bogen udforsker. Selvom skønlitteratur primært knyttes til underholdning, er der virksomheder og organisationer, der alligevel kan finde værdi i at støtte eller blive forbundet med skønlitterære værker med en fælles berøringsflade af en eller anden karakter.

For at kickstarte denne tankeproces er det en god idé at identificere potentielle partnerskaber tidligt i din skriveproces. Her kommer konceptet “interessenter” ind i billedet – det dækker enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder, der har en interesse i din bogs succes.

Identificer mulige samarbejdspartnere

Ved at skabe et “interessentkort” kan du kortlægge potentielle samarbejdspartnere. Overvej forskellige industrier og virksomhedstyper, der krydser klinger med dit projekt, enten under bogproduktionen eller som slutbrugere. Her er en liste over idéer til hovedgrupper af interessenter:

 • Medievirksomheder
 • Rejsevirksomheder
 • Kunst- og kulturorganisationer
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Velgørenhedsorganisationer
 • Livsstilsbrands
 • Teknologivirksomheder
 • Forskningsinstitutter

For at kunne blive lidt mere konkret, har jeg her lavet et eksempel på et interessentkort, som tager udgangspunkt i min egen bogudgivelse “Få den ud! Sådan udgiver du din egen bog”, som handler om processen fra bogidé til bestseller. Jeg har kortlagt mulige interessenter i alle led af bogudgivelse – fra skrivefællesskaber til bogproduktion og til den endelige slutbruger – læseren.

 

Nu kan du med udgangspunkt i dette eksempel lave din egen kortlægning af interessenter i dit projekt. Når du har lavet kortet, så starter det næste skridt med at kontakte dem du har indsat i boblerne. Forbered dig inden du indleder en dialog med dem i håb om et samarbejde:

 • Hvad har du eller din bog tilfælles med virksomheden?
 • Hvorfor er den relevant for virksomhedens kunder?
 • Hvordan kan din bog hjælpe virksomheden med at få flere kunder eller medlemmer og dermed tjene flere penge?
 • Hvilken forskel vil det gøre for virksomheden, at din bog blev udgivet?
 • Fremvis konkrete tilbud du har indhentet, og et budget så det tydeligt fremgår hvad du mangler penge til.
 • Tilbyd dem at de kan få et logo med i bogen som tak for støtten – det kan eventuelt skrives ind i forordet. Det vil vise at du ikke står alene om at tro på projektet, og giver bogen en form for anerkendelse.

Gennem dette relativt simple værktøj kan du skabe forbindelser mellem din bog og de relevante aktører. På denne måde åbner du op for muligheder for samarbejde, støtte og netværk, der kan hjælpe din bog med at finde sit fodspor i verden.

Kreative måder at booste dit bogprojekt

Når det kommer til at bringe dit bogprojekt fra idé til virkelighed, er der mere end bare cool cash, der kan give dig det nødvendige skub i ryggen. Her er nogle innovative tilgange til støtte og opbakning fra omverdenen, der kan sætte dit projekt på sporet mod succes.

En velkendt stemme i forordet: Forestil dig at have en kendt personlighed til at skrive forordet til din bog. Dette kan fungere som en kraftig magnet for læsere og give dig den nødvendige opmærksomhed, når du senere går i gang med at markedsføre bogen. Denne form for støtte kan tilføre din bog autoritet og interesse.

Branchens blåstempel: At have en anerkendt person i din branche, der anbefaler din bog, kan være guld værd. Dette kan gøres ved at inkludere en udtalelse øverst på bogens forside eller på flappen af omslaget. Dette vil øge troværdigheden af dit skrift og tiltrække læsere, der deler din interesse.

Samarbejde med organisationer: Hvis din bog er en fagbog, kan du søge samarbejde med relevante organisationer, der allerede kommunikerer med din målgruppe. Spørg dem om mulighederne for at fremhæve din bog i deres medlemsmagasiner eller ved at inkludere den i deres faglige arrangementer. Dette kan inkludere oplæg, kurser, videoposts, særtilbud eller spalteplads i deres publikationer.

Sneboldeffekten af anmeldere og bogbloggere: Undervurder aldrig kraften af anmeldere og bogbloggere. Ved at sende anmeldereksemplarer af din bog til ’influencere’ i bogverdenen kan du kickstarte dit bogsalg. Positive anmeldelser og anbefalinger fra disse kilder kan skabe opmærksomhed og interesse for din bog.

I jagten på støtte til dit bogprojekt er det vigtigt at tænke kreativt og udforske forskellige veje, der går ud over traditionel finansiering. Ved at udforske og bygge alliancer til branchekolleger, organisationer og engagerede medier, kan du skabe en solid platform for din bog’s succes.

En god case på økonomiske partnerskaber

Et godt eksempel på en selvudgiver som har haft stor succes med at etablere kommercielle partnerskaber, er Jesper Tornbjerg, som jeg interviewet til min egen fagbog ”Få den ud – sådan udgiver du din egen bog”. I denne case, som handler om partnerskaber, fortæller han om det strategiske arbejde med at engagere netværket til produktion og distribution af bøger.

Jesper Tornbjerg er journalist hos Dansk Energi, og skriver nyhedsartikler, reportager og analyser om energi, miljø og klima. Da FN i 2015 vedtog verdensmålene om bæredygtighed og udvikling, besluttede Jesper Tornbjerg sig for at bygge bro mellem børn og business og udgive en børnebog for hvert af de 17 verdensmål. Han har indtil videre udgivet 12 ud af 17 bøger i serien som har fået titlen ”Victoria & Verdensmålene”. Bøgerne henvender sig til børn i alderen 9-12 år og deres forældre, bedsteforældre og lærere.

Jesper Tornbjerg er for hvert bogprojekt lykkes med at skaffe forskellige investorer som har dækket hans omkostninger, og som udover at støtte økonomisk op om projektet er talerør og distributører af bøgerne. Hjulpet af et brændende aktuelt tema og en klart defineret målgruppe har han flittigt brugt sit netværk og indgået kommercielle partnerskaber med blandt andet Nordea Invest, ingeniørforeningen IDA, Danske Vandværker, Dansk Folkehjælp m.fl.

Find balancen mellem visionen og strategiske samarbejder

Det er dog vigtigt at huske, at kommercielle partnerskaber også kræver en nøje overvejelse af, hvordan partnerskabet kan berige din bog uden at gå på kompromis med dens integritet. Vælg partnere, der deler din vision og værdier, og som kan tilføje en autentisk dimension til din bog. Når et partnerskab er etableret, er det afgørende at klart definere vilkår og forventninger for begge parter og skabe en situation, hvor begge drager fordel af samarbejdet. Dette omfatter ikke kun den finansielle støtte, men også den rolle, din partner vil spille i forbindelse med din bog. Vil de have en nævning i bogen? Skal deres logo eller brand inkluderes i markedsføringsmateriale? At have disse detaljer klart defineret fra begyndelsen skaber gennemsigtighed og undgår eventuelle misforståelser senere hen.

Alt i alt kan strategiske kommercielle partnerskaber tilføje en ny dimension til din bogudgivelse. De kan hjælpe med at bryde økonomiske barrierer og give din bog en bredere rækkevidde. Ved at vælge samarbejdspartnere med omhu og holde fast i din bogs vision kan du skabe en win-win situation, hvor både din bog og din økonomiske partner trives.

 

Realiser dit bogprojekt med fondstøtte

Sådan skaffer du støtte til dit selvudgiverprojekt

Heldigvis er der en bred vifte af fonde og legater i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte til netop sådanne projekter. Disse midler kan være afgørende for at få din bog fra idé til virkelighed. I denne artikel vil jeg guide dig gennem nogle af de trin, du kan tage for at søge og opnå støtte til dit selvudgiverprojekt.

Ansøgningsskemaer – din vej til effektiv støtte

Mange fonde og legater gør brug af ansøgningsskemaer for at kunne vurdere ansøgerne på en effektiv måde. Disse skemaer er designet til at sikre, at de nødvendige oplysninger er til stede, så evalueringen kan foregå gnidningsløst. ’Legatbogen’ er en værdifuld ressource, der kan hjælpe dig med at finde de rigtige fonde og legater til dit projekt. På deres hjemmeside legatbogen.dk finder du ikke kun information om forskellige støttemuligheder, men også råd om, hvordan du skal udfylde skemaerne korrekt og undgå fejl, der kan føre til afslag på din ansøgning.

Skræddersy din fondansøgning

Hvis den fond eller det legat du ønsker at ansøge, ikke kræver et ansøgningsskema, så hviler opgaven på dine skuldre at udarbejde din egen ansøgning. Men, før du kaster dig ud i det, er det afgørende at du sætter dig ind i fondens strategi og målsætning for at sikre, at din ansøgning matcher deres fokusområder. Dette vil hjælpe dig med at formulere din ansøgning på en måde, der fanger fondens opmærksomhed.

Nøgleelementer i din fondansøgning

Når du skriver din ansøgning, er der nogle vigtige elementer, du bør inkludere:

 • En kort beskrivelse af dit selvudgivelsesprojekt, der tydeligt forklarer bogens formål og den værdi, den vil tilføje.
 • En præsentation af dig selv, din erfaring og hvorfor netop du er den rette til at gennemføre projektet.
 • Forklar din motivation for at udgive denne bog og definer din målgruppe.
 • Uddyb dit projekt med et realistisk budget over forventede udgifter.
 • Beskriv nøje, hvorfor du søger økonomisk støtte, og hvordan midlerne vil blive anvendt (dette kan også inkluderes som et særskilt regnskabsbilag).
 • Dokumenter gerne dit budget med tilbud og estimater fra relevante parter som grafikere og trykkerier.
 • Husk at inkludere alle dine kontaktinformationer, så fonden kan nå dig.
 • Hold din ansøgning kort og præcis, helst på én A4-side.
 • Sørg for at ansøge i god tid før ansøgningsfristen udløber.

Find den rette fond som støtter bogudgivelser

Der findes helt sikkert fonde og støttemuligheder inden for din specifikke genre eller kategori, der kan hjælpe dig med at realisere din bogdrøm. Jeg vil råde dig til at du udforsker platformen fonde.dk – en omfattende database med omkring 15.000 fonde, legater og offentlige puljer i Danmark. Her kan du oprette en profil og specificere dine interesseområder sålædes at systemet sorterer i de relevante fonde for dig. Når du finder et match, kan du gemme fonden på en liste, og bede systemet sende dig varsler om f.eks. ansøgningsfrister.

Hvis du holder af at bruge opslagsværk fremfor digitale løsninger, er en anden anbefaling bogen “Vejviser til legater og fonde 2022”, skrevet af Rasmus Munch og Dennis Hørmann og udgivet af Fundraiseren i 2021. Denne bog er en rig kilde til information om legater og fonde, der kan støtte dit projekt. Du kan endda låne bogen på dit lokale bibliotek, hvis du ikke ønsker at investere i din egen kopi, da prisen ligger på omkring 1.200-1.300 kr.

Inspiration til fonde og legater som støtter bogudgivelser

Jeg har samlet nogle eksempler på fonde, der er kendt for at støtte bogudgivelser. Du kan finde mere information om hver fond på deres hjemmesider, hvor de også beskriver, hvilke projekter de er interesseret i at støtte. Dette kan give dig inspiration til at tilpasse din ansøgning til deres præferencer og fokusområder.

ERNST B. SUND FONDEN: Fonden har til formål at støtte kunst, videnskab og andre almennyttige formål og har siden de første uddelinger i 2000 støttet særlige talenter der er med til at højne det kunstneriske og kulturelle niveau i Danmark.

FONDEN DBK: Fonden støtter innovative projekter som fremmer læselysten.  De giver delvis eller fuldt tilskud til forfattere, bloggere, festivaler, iværksættere og på anden måde formidlere af litteratur-, litteratur-, bog og læseprojekter. Både private personer, virksomheder og offentlige organisationer kan søge om støtte.

STATENS KUNSTFOND: Denne offentlige fond har en række relevante puljer som støtter både dansk og udenlandsk litteratur og dækker over både forfatterhonorar og udgivelsesstøtte. Hovedpuljerne er:

Dansk litteratur i Danmark: I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler, til rejser og research.

Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark: I denne pulje kan du søge tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., mentorstøtte, netværksstøtte og rejselegater til oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND: Fonden støtter ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere. Fonden støtter desuden både e-bøger og fysiske bogudgivelser indenfor emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

BECKETT-FONDEN: Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Støtten kan ydes til kunst- og kulturinstitutioner og enkeltpersoner samt konkrete kulturelle arrangementer og projekter.

NY CARLSBERGFONDET: Fonden støtter billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst. Fonden yder desuden støtte til udgivelse af publikationer samt til forskningsrejser. Al publikationsstøtte gives under forudsætning af at værket er publiceret indenfor to år fra bevillingsdato.

I arbejdet med at realisere dit selvudgiverprojekt er der ingen tvivl om, at støtte fra fonde og legater kan være en værdifuld ressource. Med økonomisk støtte kan du tillade dig at investere i en højere kvalitet af redigering, design og trykning, hvilket kan resultere i en bedre udgivelse. En professionel præsentation af din bog kan tiltrække flere læsere og give en positiv oplevelse for dem, der allerede er interesserede. Derudover vil støtte fra en anerkendt fond kan give din bogudgivelse en form for legitimitet og anerkendelse. Dette kan gøre det lettere at tiltrække opmærksomhed fra medier, litterære kredse og læsere.

At forblive motiveret til at rejse penge

Husk dog, at fondsunderstøttelse ikke altid er garanteret, og det kan være en konkurrencepræget proces at ansøge om midler. Det er vigtigt at udarbejde en stærk ansøgning, der forklarer, hvorfor din bog fortjener støtte, og hvordan den vil bidrage til litteraturen eller samfundet som helhed. Hvis du får afslag, bed om feedback, så du kan forbedre din ansøgning til fremtidige ansøgninger.

Hvis du sætter dig godt ind i processen og følger disse råd, kan du øge chancerne for at få de midler du har brug for, og forhåbentlig bringe din bog ud til læsere landet over.

Lykke til!

 

0
  0
  Din kurv
  Din kurv er tomTilbage til butik